Poligrafia

Współpracujemy stale z trzema drukarniami, co pozwala nam na realizowanie różnego rodzaju zamówień i na nadzór nad wykonywanymi pracami autorskimi. projekty plakatów, teczek firmowych, wizytówek, zaproszeń, katalogów, ulotek, etykiet i różnego rodzaju opakowań, skład tekstu lub przetwarzanie tekstu dostarczonego w postaci elektronicznej, skanowanie i obróbkę kolorystyczną ilustracji, łamanie, montaż elektroniczny ilustracji, przygotowanie impozycji (składek drukarskich),

Logotypy

Identyfikacja Wizualna Logotyp jest podstawą przy kreowaniu marki. Niesie w sobie określoną treść i należy go umiejętnie wykorzystać. Logotyp tworzy rozpoznawalny element firmy, może składać się z samego symbolu graficznego, symbolu i nazwy lub samej nazwy, ponadto może zawierać inne elementy np. slogan.