Współpracujemy stale z trzema drukarniami, co pozwala nam na realizowanie różnego rodzaju zamówień i na nadzór nad wykonywanymi pracami autorskimi.

+ projekty plakatów, teczek firmowych, wizytówek, zaproszeń, katalogów, ulotek, etykiet i różnego rodzaju opakowań,
+ skład tekstu lub przetwarzanie tekstu dostarczonego w postaci elektronicznej,
+ skanowanie i obróbkę kolorystyczną ilustracji,
+ łamanie, montaż elektroniczny ilustracji,
+ przygotowanie impozycji (składek drukarskich),

Poligrafia

Współpracujemy stale z trzema drukarniami, co pozwala nam na realizowanie różnego rodzaju zamówień i na nadzór nad wykonywanymi pracami autorskimi. projekty plakatów, teczek firmowych, wizytówek, zaproszeń, katalogów, ulotek, etykiet i różnego rodzaju opakowań, skład tekstu lub przetwarzanie tekstu dostarczonego w postaci elektronicznej, skanowanie i obróbkę kolorystyczną ilustracji, łamanie, montaż elektroniczny ilustracji, przygotowanie impozycji (składek drukarskich),