Współpracujemy stale z trzema drukarniami, co pozwala nam na realizowanie różnego rodzaju zamówień i na nadzór nad wykonywanymi pracami autorskimi.

  • projekty plakatów, teczek firmowych, wizytówek, zaproszeń, katalogów, ulotek, etykiet i różnego rodzaju opakowań,
  • skład tekstu lub przetwarzanie tekstu dostarczonego w postaci elektronicznej,
  • skanowanie i obróbkę kolorystyczną ilustracji,
  • łamanie, montaż elektroniczny ilustracji,
  • przygotowanie impozycji (składek drukarskich),